Đền Bulguksa – Di sản thế giới

Den Bulguksa là khu di tích đại diện của Gyeongju và được thiết kế như là một tài sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận vào năm 1995. Vẻ đẹp của ngôi đền Den Bulguksa và cảm ứng nghệ thuật của di tích đá được biết đến trên toàn thế giới.

den-bulguksa-hinh-anh-1

Den Bulguksa được xây dựng vào năm 528 trong Vương quốc Silla, trong năm thứ 15 của triều đại vua Beop-Heung của (514-540). Ngôi đền đầu tiên được gọi là ‘Hwaeom Bulguksa’ hoặc ‘Đền Beopryusa’ và đã được xây dựng lại bởi Kim Dae-Seong (700-774), người đã bắt đầu xây dựng lại đền thờ ở 751 dưới thời trị vì của vua Gyeong-Deok (r. 742-765 ) và hoàn thành năm 774 dưới thời trị vì của vua Hye-Công (r. 765-780). Sau khi hoàn thành, tên của ngôi đền đã được thay đổi để Bulguksa.

den-bulguksa-hinh-anh-2

Den Bulguksa trải qua nhiều đổi mới từ triều đại Goryeo (918-1392) đến triều đại Joseon (1392-1910), nhưng đã bị thiêu rụi trong chiến tranh Imjin (xâm lăng của Nhật Bản, 1592-1598). Tái bắt đầu một lần nữa trong năm 1604 trong năm thứ 37 của triều đại vua Seon Jo (Joseon Dynasty) và được cải tạo khoảng 40 lần cho đến năm 1805 (dưới thời trị vì của vua Sun-Jo, 1790-1834). Sau thời gian này, ngôi chùa bị hư hại nghiêm trọng và thường là mục tiêu của bọn cướp.

den-bulguksa-hinh-anh-3

Năm 1969, Ủy ban Phục Đền Bulguksa được thành lập vào năm 1973, Mulseoljeon, Gwaneumjeon, Birojeon, Gyeongru, và Hoerang (tất cả mà trước đó đã bị phá hủy) đã được xây dựng lại. Các mái đền bị hỏng khác (chẳng hạn như Daeungjeon, Geungnakjeon, Beomyeongnu và Jahamun) đã được sửa chữa.

den-bulguksa-hinh-anh-4Thậm chí ngày nay, Den Bulguksa là nơi có nhiều di tích văn hóa quan trọng như chùa Dabo-tap (National Treasure số 20), chùa Seokgatap (National Treasure số 21), Yeonhwa-gyo & Bridges Chilbo-gyo (National Treasure số 22), Cheongun-gyo & Baegun-gyo Bridges (National Treasure số 23), Seokguram Grotto (National Treasure số 24), Golden Ngồi Như Lai Phật giáo Hình (National Treasure số 26), Golden Ngồi Amita Hình (National Treasure số 27), và chùa Saritap (Treasure số 61).

Trả lời